Chrysemys picta dorsalis

Rückenstreifen Zierschildkröte / Südliche Zierschildkröte / Chrysemys dorsalis / Southern painted turtle